YENİLİKLERİMİZ

YTU-Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Bitimi tarafından proje destekleri ve süreçlerine ilişkin aşağıdaki iyileştirme ve düzenlemeler yapmıştır. Lütfen Usul ve Esasları inceleyiniz.

1) PROJE BAŞVURU DÖNEMLERİ KALDIRILMIŞTIR.
• YTÜ proje başvuru dönemleri uygulaması kaldırılmıştır.  Başvurular tüm yıl boyunca yapılabilecektir.

2) PROJE BAŞVURULARI SADELEŞTİRİLMİŞTİR.
• Başvuru aşamasında sarf şartname, proforma ve etik kurul belgelerinin sunulması kaldırılmıştır. Proje onayından sonra istenirse ve gerekli ise kalemler nezdinde şartnameler sisteme eklenecektir. Gerekli ise proje onayından sonra etik kurul belgesi sisteme yüklenecektir. Proje bütçesinin oluşturulmasından proje yürütücüleri sorumludur. Lisansüstü tez projelerinin başvurularında sadece transkriptin ilavesi yeterli olacaktır.

3) GAP VE ÇAP PROJELERİNİN BÜTÇELERİ İYİLEŞTİRİLMİŞTİR.
• GAP projelerinin bütçesi 150.000 + 50.000 olarak revize edilmiştir.
• ÇAP projelerinin bütçesi  200.000 + 50.000 olarak revize edilmiştir.

4) YAYIN BASIM GİDERLERİ PROJE BÜTÇELERİNDEN KARŞILANACAKTIR.
• Açık erişimli dergilerde yayına kabul edilen araştırma makalelerin yayın basım ücreti fen ve sağlık bilimleri için derginin yüzdelik dilimi >90, sosyal ve eğitim bilimleri için derginin yüzdelik dilimi >70 olması durumunda 40.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

5) PROJE ARA RAPORLARININ SUNULMASI 12 AYLIK DÖNEMLERE ÇIKARILMIŞTIR.
• 6 aylık dönemde bir sunulan proje raporları, 04.04.2023 Tarihli  Senato Kararı ile yeni başlayan projelerde artık 12 ayda bir istenecektir.

6) Proje Kota Sayıları Arttırılmıştır Aynı anda Lisanüstü 4 projede görev alınabilir.


7)Proje Bütçelerinde yer alan ( Yolluk ,Kongre Katılım ) ücretleri 15.000 TL  olarak revize edilmiştir.