SATIN ALMA SÜREÇLERİ HK.

Satın alma süreçlerinin hatasız ve mevzuata uygun şekilde tamamlanması için harcama taleplerinin proje bitiş tarihinden 2 ay önce yapılması gerekmektedir. Tez projelerinin bitiş tarihi Bahar Dönemi için 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Enstitü Akademik Takvimine Göre 18 Mayıs ve Güz Dönemi için 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Enstitü Akademik Takvimine Göre 29 Aralık tarihinde sona ermektedir. Fatura tarihi, Proje bitiş tarihinden sonra olan harcamalar BAPK bütçesinden ödenmesi mümkün değildir. Bilgilerinize sunulur.