PROJE DESTEK DUYURUSU

26 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkında ki  yönetmelikte, Proje Süreleri ve Bütçeleri ile ilgili ''Tez Projeleri için sağlanacak mali destekler ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır''maddesi (Madde 9) yer almaktadır.
Koordinatörlüğümüzce destek  sağlanan Lisansüstü Tez Projelerinin yukarıda sözü edilen madde gereğince tüm satın alma talepleri kapatılmış ve Lisansüstü Tez Projelerine başvurular da durdurulmuştur. Normal Öğrenim Süresi içerisinde olan Lisansüstü Tez Öğrencilerinin Proje başvurusu yapabilmesi ve mevcut projelerden satın alma işlemlerinin yürütülebilmesi için ivedilikle beyan formunun ilgili enstitüce onaylanıp BAP Koordinatörlüğüne iletilmesi gereklidir.